วิธีการชำระค่าแปลเอกสาร

วิธีการชำระค่าแปลเอกสาร

108 Translation ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษา คุณภาพ บริการรวดเร็ว

วิธีการชำระค่าบริการแปลเอกสาร แปลภาษา รับแปลเอกสารด่วนของ 108 Translation
ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการโดย ชำระเงินผ่านบัญชี หรือ สั่งจ่ายเช็คในนาม

 

ชื่อบัญชี : บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด

 

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 621-2-10076-3  (Kasikorn Bank, Acc. No. 621-2-10076-3)

สาขาโลตัส นิชดาธานี (ออมทรัพย์)

 

    

 

รบกวนลูกค้าทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจ ในหัวข้อ

*** หมายเหตุ ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าเองนะคะ ***

1. การยืนยัน หลังจากทำการชำระเงินค่าบริการแปลเอกสาร แปลภาษา รับแปลเอกสารด่วน หรือบริการต่างๆ
โปรดส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่แฟกซ์ 02-001-5283 หรือส่งมาทาง Email: 108translation@gmail.com และ Line: @108Translations พร้อมทั้งระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อ "เพื่อเป็นการยืนยันสั่งแปลงาน"


2. การนับวัน การเริ่มดำเนินการบริการแปลเอกสาร แปลภาษา รับแปลเอกสารด่วนและบริการต่างๆ จะเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น หากกรณีงานเร่งด่วนหรือต้องการงานให้ทันภายในกำหนด ที่ตกลงกันไว้ รบกวนลูกค้าชำระเงินค่าบริการเข้ามาด่วนด้วยนะคะ เพราะหากมีการชำระเงินเข้ามาล่าช้า วันรับงานจะเลื่อนออกไปเช่นกันค่ะ

3. การยกเลิก กรณีลูกค้ายกเลิกงาน หากได้ชำระเงินและยืนยันการสั่งแปลเข้ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักเงินค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือ ตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นทั้งหมด

4. การแก้ไข ทางศูนย์แปลเอกสารของเรามีการรับผิดชอบแก้ไขงานให้กับลูกค้าให้ได้ตามความพอใจหรือที่พึ่งจะเป็นตามความเหมาะสม ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ แต่หากนักแปลของเราทุกท่านลงความเห็นถึงคำศัทพ์ที่แปลไปแล้วนั้น ได้ถูกต้องตามหลักภาษานั้นๆแล้ว ทางศูนย์แปลขอสงวน ที่จะไม่ประทับตรารับรองคำแปลในเอกสาร ที่ลูกค้าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ศูนย์แปลเอกสารของเราเป็นผู้ดำเนินการแปล

5. การรับผิดชอบ ไม่ต้องห่วงว่าแปลเสร็จแล้วจะโดนทิ้ง ทางศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษาของเรา ติดต่อได้ 24 ชม. ผ่านทาง Line: 108Translation หรือ Tel: 086-318-7970 เราพร้อมที่จะดูแลเอกสารการแปลของลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะติดตามงาน ติดต่อแก้ไข หรือต้องการแปลเพิ่ม ติดต่อได้ 24 ชม. ไม่มีทิ้งงาน และในกรณีรับผิดชอบ

           การคืนเงินจะไม่เกินมูลค่าของราคางานทั้งหมด (เป็นกรณีที่ทางศูนย์แปลไม่สามารถแก้ไขงานให้กับลูกค้า หรือหานักแปลที่เหมาะสมกับงานได้เท่านั้น)

 

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับนิติบุคคล ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

 

บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด 

5/2578 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125557023550 

Tel : 02-001-1549   Fax : 02-001-5283

Mobile : 063-271-7591, 081-495-2200

เพิ่มเพื่อน        

Visitors: 533,740