[108Translation] ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลภาษานานาชาติ บริษัทแปลอันดับ 1

บริษัทแปลเอกสาร  ศูนย์แปลเอกสาร  ศูนย์แปล

หากคุณกำลังมีความต้องการแปลภาษาหรือแปลเอกสาร  ศูนย์แปลภาษาและศูนย์แปลเอกสาร 108ทรานสเลชั่น เราคือศูนย์แปลที่ให้บริการด้านการแปลภาษา  แปลเอกสารด่วน  แปลเอกสารราชการ  พร้อมบริการจัดหาและส่งล่ามนานาชาติ  ลูกค้าจะได้รับมอบงานแปลเอกสารที่มีคุณภาพ  ในราคายุติธรรมที่สามารถจ่ายได้  และมีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ท่านต้องการ

จากประสบการณ์แปลภาษา แปลเอกสารสำคัญๆ แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารด้านกฎหมาย มากกว่า 10 ปี  บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์แปลภาษาจริง! จบการศึกษามาเฉพาะด้าน รับรองคุณภาพเอกสารทุกฉบับ มีการตรวจวไวยกรณ์ที่ถูกต้องจากผู้มีประสบการณ์สูง และแปลครบถ้วนตามต้นฉบับ มาพร้อมกับทีมนักแปลภาษาต่างๆที่คุณภาพสูงทุกภาษา นักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและ นักแปลชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา (จบเอกภาษาไทย หรือคุณวุฒิ/ประสบการณ์แปลเป็นภาษาไทย ที่ได้รับการรับรอง)  บริการเป็นที่กันเอง ด้วยทีมนักแปลคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา และงานแปลเอกสารทุกชนิด ราคาถูก

ศูนย์แปลเอกสารนานาชาติ 108 ทรานสเลชั่น ของเราเป็นแหล่งรวมทีมงานนักแปลภาษาผู้ทรงคุณวุฒิและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษา  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  มีประสบการณ์ทำงานด้านการแปลภาษา แปลเอกสารมากกว่า  5 ปี  ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเสนอบริการและงานแปลภาษา งานแปลเอกสารที่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ลูกค้าจ่ายอย่างสมเหตุสมผล  และเราสามารถรองรับงานแปลภาษาที่ครอบคลุมทุกด้าน  จากลูกค้าทุกระดับ  ทั้งรายบุคคล  องค์กรขนาดเล็ก  รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่  ขอเพียงท่านไว้ใจใช้บริการกับเรา 108 ทรานสเลชั่น  เราจะให้บริการอย่างเต็มที่และรองรับความต้องการอย่างทั่วถึง  ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร  ขอเพียงนึกถึงเราเมื่อท่านต้องการบริการด้านการแปลภาษา  แปลเอกสาร  และล่ามนานาชาติ เราคือ " ศูนย์แปลเอกสาร 108 ทรานสเลชั่น "

สามารถติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับการแปลภาษา และแปลเอกสารต่างๆ กับเราได้  24 ชั่วโมง..... ( บริการทุกวัน ) นะคะ ^^

เพิ่มเพื่อน        

Line Id: @108translations (ตอบกลับเร็วมาก)

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translations@gmail.com

 

   

 

สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ  (ใกล้กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ)

5/2578 ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเก็ด จ.นนทบรี

สาขาสีลม (อยู่ติดสถานทูตฯ และ BTS สายสีลม)

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร


 

เพิ่มเพื่อน        

Line Id: @108translations (ตอบกลับเร็วมาก)

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translations@gmail.com

 

       เราเป็นศูนย์แปลที่รองรับการแปลเอกสารได้ทุกภาษาทั่วโลก ด้วยประสบการณ์จากการที่อยู่ในแวดวงการแปลของประเทศไทย มาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี ตั้งแต่ปี 1999 – จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทีมงานนักแปลหลักของเราได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 ปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ต่อด้วยปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อสอบถามแปลเอกสารออนไลน์ และ ติดตามงานได้ 24 ชม.  

รับแปลเอกสาร   ศูนย์แปลภาษา รับแปลภาษาทั่วโลก  

ติดต่อแปลเอกสาร 02-001-1549  สายด่วน 24 ชม. โทร 063-271-7591  

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสาร ภายใน 30 นาที ได้ที่  Email : 108translations@gmail.com 

 รับแปลเอกสาร 

ศูนย์แปลภาษา 108 ทรานสเลชั่น  ให้บริการที่ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา และแปลเอกสารหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา แปลเอกสารด่วน  ซึ่งเรารับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  หรือแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่นๆอีกมากมาย  อาทิเช่น  ญี่ปุ่น  จีน  เกาหลี  พม่า  เวียดนาม  เยอรมัน  รัสเซีย  ฝรั่งเศส  เป็นต้น  ที่ถูกต้องตามหลักภาษา  และเป็นมาตรฐานตามหลักสากล  และบริการแปลเอกสารราชการ  แปลหนังสือรับรองบริษัท  สัญญาต่างๆ แปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า  วีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่านักเรียน  วีซ่าคู่สมรส  วีซ่าคู่หมั้น  และอีกมากมายตามความต้องการของลูกค้า  นอกจากนี้เรายังมีบริการแปลเอกสารพร้อมประทับรับรองโดยกรมการกงสุล  ยื่นรับรองเอกสารต่างๆ ที่สถานทูตประจำประเทศไทย  เพื่อความสะดวกของลูกค้า  ทางบริษัทแปลเอกสาร 108 ทรานสเลชั่น ของเรามีบริการรับ-ส่งเอกสารโดย  Messenger  (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะทางของลูกค้า)  ทำให้ลูกค้าสามารถรอรับงานอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางเอง

 เอกสารแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ  

 1. แปลเอกสารประจำตัว สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
 2. แปลเอกสารครอบครัว ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ
 3. แปลเอกสารทางบัญชี ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี
  งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
 4. แปลเอกสารการเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน
 5. แปลเอกสารอื่นๆ ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

    เอกสารแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

 1. สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 2. ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 3. ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 4. ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงานศูนย์แปลเอกสาร 108 ทรานสเลชั่นของเราได้เลยค่ะ


Line Id: @108translations (ตอบกลับเร็วมาก)

 

แปลเอกสาร

 

ยินดีให้คำปรึกษา ตอบทุกข้อสงสัยการแปลเอกสารทุกชนิดค่ะ

โทร 063 271 7591, 081 495 2200

ออฟฟิต : 02 001 1549  แฟกซ์ : 02 001 5283

Email : 108translations@gmail.com 

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแปลเอกสารแปลภาษา ที่ศูนย์แปล 108 ทรานสเลชั่น

Visitors: 474,410