วิธีการชำระค่าแปลเอกสาร

วิธีการชำระค่าบริการแปลภาษา ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการโดย


ชำระเงินผ่านบัญชี หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม ชื่อบัญชี : บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด

 

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 621-2-10076-3  (Kasikorn Bank, Acc. No. 621-2-10076-3)

สาขาโลตัส นิชดาธานี (ออมทรัพย์)

 

    


 รบกวนลูกค้าทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจ ในหัวข้อ ** หมายเหตุ ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าเองนะคะ

 

** หมายเหตุ 

  1.  การยืนยัน หลังจากทำการชำระเงินค่าบริการแปลเอกสารหรือบริการต่างๆ  โปรดส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่แฟกซ์  02-001-5283  

       หรือส่งมาทาง Email: 108translation@gmail.com และ Line: @108Translations พร้อมทั้งระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อ  "เพื่อเป็นการยืนยันสั่งแปลงาน"  

  2.  การนับวัน การเริ่มดำเนินการแปลและบริการต่างๆ จะเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น หากกรณีงานเร่งด่วนหรือต้องการงานให้ทันภายในกำหนด

       ที่ตกลงกันไว้ รบกวนลูกค้าชำระเงินค่าบริการเข้ามาด่วนด้วยนะคะ เพราะหากมีการชำระเงินเข้ามาล่าช้า วันรับงานจะเลื่อนออกไปเช่นกันค่ะ

  3.  การยกเลิก กรณีลูกค้ายกเลิกงาน  หากได้ชำระเงินและยืนยันการสั่งแปลเข้ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักเงินค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือ

       ตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นทั้งหมด

  4.  การแก้ไข ทางศูนย์แปลของเรามีการรับผิดชอบแก้ไขงานให้กับลูกค้าให้ได้ตามความพอใจหรือที่พึ่งจะเป็นตามความเหมาะสม ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการ

       แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ แต่หากนักแปลของเราทุกท่านลงความเห็นถึงคำศัทพ์ที่แปลไปแล้วนั้น ได้ถูกต้องตามหลักภาษานั้นๆแล้ว ทางศูนย์แปลขอสงวน

       ที่จะไม่ประทับตรารับรองคำแปลในเอกสาร ที่ลูกค้าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ศูนย์แปลของเราเป็นผู้ดำเนินการแปล

   5.  การรับผิดชอบ ไม่ต้องห่วงว่าแปลเสร็จแล้วจะโดนทิ้ง ทางศูนย์แปลของเรา ติดต่อได้ 24 ชม.  ผ่านทาง Line: 108Translation  หรือ  Tel: 086-318-7970 

        เราพร้อมที่จะดูแลเอกสารการแปลของลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะติดตามงาน ติดต่อแก้ไข หรือต้องการแปลเพิ่ม ติดต่อได้ 24 ชม. ไม่มีทิ้งงาน และในกรณีรับผิดชอบ

        การคืนเงินจะไม่เกินมูลค่าของราคางานทั้งหมด (เป็นกรณีที่ทางศูนย์แปลไม่สามารถแก้ไขงานให้กับลูกค้า หรือหานักแปลที่เหมาะสมกับงานได้เท่านั้น)

 

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับนิติบุคคล ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

 

บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด 

5/2578 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125557023550 

Tel : 02-001-1549   Fax : 02-001-5283

Mobile : 063-271-7591, 081-495-2200

เพิ่มเพื่อน        

Visitors: 474,409