จัดส่งล่ามแปลภาษา

ผลงานล่ามแปลภาษา การันตีนักแปลที่คุณภาพ

จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการประดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

     

ในการเข้าพบของ ฯพณฯ นางมาเนกา ซานเจย์ คานธี กับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ล่ามของศูนย์แปล เป็นผู้ชายใส่แว่น นั่งข้าง ฯพณฯ นางมาเนกา ซานเจย์ คานธี  ประสบการณ์ 10 ปี สื่อสารได้ 3 ภาษา ไทย จีน และภาษาอังกฤษ

 

ผลงานส่งล่ามแปลภาษาต่างๆ การันตีด้วยนักแปลที่คุณภาพ

จากผลงานที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการระดับประเทศ และบริษัทเอกชนชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง

                   

 

ล่ามสื่อสาร 3 ภาษา ไทย จีน และภาษาอังกฤษ โดยงานนี้เป็นการประชุมเซ็นสัญญาซื้อขายทีมฟุตบอล

ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร

 

 
 

ติดต่อสอบถามบริการล่ามแปลภาษา ล่ามแปลภาษาอังกฤษ ล่ามแปลภาษานานาชาติ

ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท !!!

ศูนย์นักแปลภาษา บริการจัดหาล่าม ส่งล่ามแปลภาษา ล่ามภาษา หาล่าม

โดย บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด บริการเป็นที่กันเอง ด้วยทีมนักแปลคุณภาพ 

ราคาที่เป็นกันเอง ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา

ติดต่อ 02-001-1549  สายด่วน 24 ชม. โทร 086-318-7970 , 081-495-2200 

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translation@gmail.com


 • interpretariat_1.jpg
  ล่ามภาษาอังกฤษบริการจัดส่งล่ามภาษาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษที่มีประสบการณ์ การเป็นล่ามภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย มายาวนาน ประสบการณ์ 15 ปี ล่ามภาษาอังกฤษทุกท่าน ล้วนมีความชำนาญและมีผลงาน...

 • ล่ามภาษาจีน จีนกลาง
  ล่ามภาษาจีนกลาง-ไทย-อังกฤษบริการจัดส่งล่ามภาษาจีน-ไทย-อังกฤษที่มีประสบการณ์ การเป็นล่ามภาษาจีนแปลเป็น ภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ มายาวนาน มากกว่า 15 ปี ล่ามภาษาจีนทุกท่าน ล้วนมีค...

 • หาล่ามญี่ปุ่น.jpg
  ล่ามภาษาญี่ปุ่นบริการจัดส่งล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษที่มีประสบการณ์ การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแปลเป็น ภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ มายาวนาน มากกว่า 15 ปีล่ามภาษาญี่ปุ่นทุกท่าน ล้วนมีค...

 • korea_top_page_image.jpg
  ล่ามภาษาเกาหลีบริการจัดส่งล่ามภาษาเกาหลี-ไทย-อังกฤษที่มีประสบการณ์ การเป็นล่ามภาษาเกาหลีแปลเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ มายาวนาน มากกว่า 15 ปี ล่ามภาษาเกาหลีทุกท่าน ล้วนมีความช...

 • images.jpg
  ล่ามภาษาญี่ปุ่นบริการจัดส่งล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษที่มีประสบการณ์ การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแปลเป็น ภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ มายาวนาน มากกว่า 15 ปี ล่ามภาษาญี่ปุ่นทุกท่าน ล้วนมี...

 • juridische-vertaling.jpg
  ล่ามกฎหมาย ล่ามขึ้นศาลบริการจัดส่งล่ามกฎหมาย ล่ามขึ้นศาล อาทิล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ-จีน-เกาหลี และภาษาอื่นๆอีกกมากมายโดยล่ามของเรา จะมีประสบการณ์ การเป็นล่ามทางกฎหมาย และเคยเป็...
Visitors: 533,740