รับแปลภาษาจีน ภาษาจีนกลาง จีนไต้หวัน-ไทย-อังกฤษ                                       Simplified Chinese,Traditional Chinese-Thai-English Translation

สามารถติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับการแปลภาษา และแปลเอกสารต่างๆ กับเราได้  24 ชั่วโมง..... ( บริการทุกวัน ) นะคะ ^^

เพิ่มเพื่อน        

Line Id: @108translations (ตอบกลับเร็วมาก)

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translations@gmail.com

รับแปลเอกสารภาษาจีนกลาง ภาษาจีนไต้หวัน โดยนักแปลชาวจีน เจ้าของภาษา คุณวุฒิจบเอกภาษาไทยในประเทศไทย ประสบการณ์แปลเอกสารที่ได้รับการรับรอง พร้อมด้วยนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยที่มีประสบการณ์ และความรู้แปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ภาษาจีนเป็นไทย แปลไทยเป็นจีน แปลจีนเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นจีน มาแล้ว มากกว่า 10 ปี

แปลภาษาจีน-ไทย    แปลภาษาไทยเป็นจีน    แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ   แปลภาษาอังกฤษเป็นจีน

ล่ามภาษาจีน บริการจัดส่งล่ามภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ ที่มีประสบการณ์ การเป็นล่ามภาษาจีนแปลเป็น ภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ มายาวนาน มากกว่า 10 ปี ล่ามภาษาจีนทุกท่าน ล้วนมีความชำนาญและมีผลงานทั้งกับหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ  ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการล่ามภาษาจีนของเรา จะสบายใจได้กับการติดต่อสือสารทางธุรกิจของท่าน ซึ่งจะผ่านลุล่วงไปได้อย่างดี ด้วยการสือสารภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ ที่มีคุณภาพของล่าม ที่บริษัทบีบีเคฯ จัดส่งให้กับท่าน 

 

 

 มาตรฐานของหน้าขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16 ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดค่าแปล

 

ติดต่อสอบถามบริการแปลภาษาจีน รับแปลเอกสารภาษาจีน

ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท !!!

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลภาษาจีน แปลภาษานานาชาติ

โดย บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด บริการเป็นที่กันเอง ด้วยทีมนักแปลคุณภาพ 

ราคาที่เป็นกันเอง ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา

ติดต่อ 02-001-1549  สายด่วน 24 ชม. โทร 063-271-7591 , 081-495-2200 

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translation@gmail.com

 

 

ถอดเทปภาษาจีน   แปลคลิปเสียงภาษาจีน   แปลสัญญาภาษาจีน   แปลเอกสารทางกฎหมายภาษาจีน

ผลงาน แปลเอกสารภาษาจีนเป็นไทย - ภาษาไทยเป็นจีน
ภาษาจีนกลาง จีนไต้หวัน-ไทย-อังกฤษ

บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารภาษาจีน แปลเป็นภาษาอังกฤษ-ไทย และภาษาอื่นๆทั่วโลก 

พร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง จากบริษัทแปลภาษาของเราทุกฉบับ 

 

  

 

งานแปลเอกสารภาษาจีน 259 หน้า แปลเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทย แปลโดยเจ้าของภาษาชาวจีน เป็นอาจารย์สอนภาษา การันตีคุณภาพ โดยลูกค้าของเราเป็นลูกค้าเจ้าประจำของเรา แปลเอกสารภาษาจีนกับบริษัทแปลภาษาของเรามาโดยตลอด มั่นใจในคุณภาพงานแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษและไทยของเรา เพราะลูกค้าเป็นบริษัทเอกชน ที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศทั้งไทย จีน และยุโรป ขอบคุณลูกค้าทุกเจ้านะค่ะ ที่มั่นใจในคุณภาพงานแปลภาษาจีนของศูนย์แปลภาษาของเรา และกลับมาใช้บริการแปลภาษาจีนกับบริษัทแปลของเราอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะ 

 
ผลงาน แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน
แปลเอกสารงบการเงิน ภาษาไทย แปลเป็น ภาษาจีน
 
 
Visitors: 531,907