รับแปลเอกสาร ด้านกฎหมาย

รับแปลเอกสาร ด้านกฎหมาย

108 Translation ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษา คุณภาพ บริการรวดเร็ว

 

ศูนย์แปลเอกสารกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสารที่กงสุล และสถานทูตต่างๆทั่วโลก รับแปลเอกสารกฎหมายต่างพร้อมรับรอง รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องจากบริษัทแปลของเรา บริการรับแปลเอกสารกฎหมาย อาทิ ใบแจ้งความ บันทึกประจำวัน คำสั่งศาล โฉลดที่ดิน ฯลฯ รับแปลเอกสาร ที่เป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทย และแปลเอกสารกฎหมายทุกภาษาทั่วโลก

รับแปลเอกสารด้านกฎหมาย ด่วน 24 ชม. ! เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญในการใช้งานเอกสารต่างๆของลูกค้า ที่มาแปลเอกสารกฎหมายกับศูนย์แปลเอกสารกฎหมายของเรา ซึ่งมีเหตุผลและระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารในเวลาที่จำกัดเร่งด่วน ศูนย์แปลเอกสารด้านกกฎหมายของเรา จึงมีบริการรับแปลเอกสารด่วน 24 ชม. เพื่อให้เอกสารราชการของลูกค้าทุกท่าน ดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด ซึ่งลูกค้าสามารถมารอรับบริการแปลเอกสารราชการ ได้ที่บริษัทแปลเอกสารของเราได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน        

Line Id: @108translations (ตอบกลับเร็วมาก)

ผลงาน แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย - ภาษาไทยเป็นอังกฤษ

บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารราชการ บริการรับรองเอกสาร
แปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆทั่วโลก  พร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 
 
รับแปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ)

บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารราชการ บริการรับรองเอกสาร
บริการแปลเอกสารด่วน แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆทั่วโลก
พร้อมประทับตรารับรองคำแปลภาษาถูกต้อง จากบริษัทแปลภาษาของเราทุกฉบับ

 

 

 

ออฟฟิตสำนักงานใหญ่ ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ

 อยู่ห่างจากกงสุลแจ้งวัฒนะ เพียง 4 กม. เท่านั้น

ตั้งอยู่เลขที่  25/66 ม.10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 02-001-1549 แฟกซ์ : 02-001-5283

มือถือ : 089-022-8238 , 081-495-2200

การยื่นขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)  ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ดังนี้ 

     เอกสารแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ  

 1. สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
 2. ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ
 3. ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี
  งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
 4. ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน
 5. ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

 

 

    เอกสารแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

 1. สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 2. ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 3. ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 4. ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปลเอกสารเพื่อขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์) ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน 108 ทรานสเลชั่นของเราได้เลยค่ะ

 

 

ยินดีให้คำปรึกษา ตอบทุกข้อสงสัยการแปลเอกสารทุกชนิดค่ะ

โทร 089 022 8238 , 081 495 2200

ออฟฟิศ : 02 001 1549  แฟกซ์ : 02 001 5283

 
Visitors: 533,740