อัตราค่าบริการแปลเอกสาร

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร 108 Translation

108 Translation ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษา คุณภาพ บริการรวดเร็วอัตราค่าบริการแปลเอกสารสำหรับเอกสารทั่วๆไป เช่น สัญญาต่างๆ ประกาศกระทรวง ทบวง กรม เอกสารทางธุรกิจการค้าทั่วไป

  • แปลเอกสารอังกฤษ ไทย เริ่มต้นที่หน้าละ 150 - 600 บาท
  • แปลเอกสารภาษาอื่น ๆ    เริ่มต้นที่หน้าละ 300 บาท

มาตรฐานของหน้าขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16 ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดค่าแปล 

ราคาแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ

ราคาแปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่น

ราคาแปลเอกสาร ภาษาจีน

ราคาแปลเอกสาร ภาษาเกาหลี

มาตรฐานของหน้าขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16 ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดค่าแปลสามารถติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับการบริการแปลภาษา และแปลเอกสารต่างๆได้ 24 ชั่วโมง

 เพิ่มเพื่อน        

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translations@gmail.com


  ราคาแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ

 ราคาแปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่น

 ราคาแปลเอกสาร ภาษาจีน

 ราคาแปลเอกสาร ภาษาเกาหลี

  มาตรฐานของหน้าขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16 ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดค่าแปล

 

อัตราค่าบริการแปลเอกสารราชการทั่วไป พร้อมบริการรับรองเอกสาร

    เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมบริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ

  • เฉพาะค่าแปลเอกสาร ฟอร์มละ 150 - 400 บาท (ไทย อังกฤษ)
  • ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสาร กับกรมการกงสุล--เริ่มต้นที่ 500 บาท
  • กรณีเดินเรื่องรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ คิดค่าบริการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่ 2,000 บาท/งาน

ขั้นตอนการทำงาน การใช้บริการแปลภาษา แปลเอกสาร

  • ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาทางอีเมล์ 108translations@gmail.com แล้วโทรคอนเฟิมที่ 063-271-7591
  • ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ ประเมินราคางานแปล พร้อมกำหนดวันรับงาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดโดยผู้ใช้บริการ
  • ยืนยันการใช้บริการแปลภาษา แปลเอกสาร แปลเอกสารราชการ รับรองเอกสาร โดยชำระเงินค่าแปลเอกสารของท่าน การชำระเงิน
  • จัดงานให้กับนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ
  • ส่งมอบงานตามกำหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าทางอีเมล์ แฟกซ์หรือส่งทางไปรษณีย์ EMS โดยเนื้อหาของงานได้รับการจัดหน้า ตามแบบฟร์อมของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที
Visitors: 533,752