ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ

ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ

108 Translation ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษา คุณภาพ บริการรวดเร็ว

ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ 108 ทรานสเลชั่น  เราคือศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน แจ้งวัฒนะ ที่บริการรับแปลเอกสารทั่วโลก ภาษานานาชาติ บริการแบบครบวงจร พร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (กงสุลแจ้งวัฒนะ) และบริการรับรองเอกสาร ณ สถานเอกอัครราชทูต (ทั่วโลก) ประจำประเทศไทย โดยที่ศูนย์แปลเอกสารของเรานั้นอยู่ห่างจากกงสุลแจ้งวัฒนะ เพียง 4 กม. เท่านั้น สะดวก รวดเร็ว บริการแบบมืออาชีพ

 

อีกหนึ่งบริการของเรา บริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ ลูกค้าจะหมดปัญหาในการติดต่อขอรับรองเอกสาร ทั้งรถติด ไปถึงไม่มีที่จอดรถ ต้องรอคิวนานหลายขั้นตอน มีเอกสารที่ต้องแก้ หมดเวลาไปทั้งวันกับงานยื่นเอกสาร หมดปัญหาด้วยบริการยื่นรับรองเอกสารของเราพร้อมรับแปลเอกสาร ในราคากันเอง อาทิเช่น แปลใบเกิด ทะบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง ฯลฯ งานแปลคุณภาพ ในราคาที่ไม่แพง 

 

ผลงาน แปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสาร

ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ)
บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ บริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสารราชการ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆทั่วโลก พร้อมประทับตรารับรองคำแปลภาษาถูกต้อง จากบริษัทแปลภาษาของเราทุกฉบับ

 

 

ออฟฟิตสำนักงานใหญ่ ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ

 อยู่ห่างจากกงสุลแจ้งวัฒนะ เพียง 4 กม. เท่านั้น

ตั้งอยู่เลขที่  5/2578 ม.10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 02-001-1549 แฟกซ์ : 02-001-5283

มือถือ : 089-022-8238 , 081-495-2200

   

 

 

การใช้บริการยื่นคำร้องเพื่อขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรับรองเอกสาร จากด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

  • ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (ใช้เอกสารตัวจริง เช่น ใบสำคัญสมรส ทะเบียนบ้าน ฯลฯ)
  • ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

จัดส่งเอกสารมาที่

ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ 108 ทรานสเลชั่น 5/2578 ม. 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Visitors: 533,752