ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ

ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ 108 ทรานสเลชั่น เราคือศูนย์แปลภาษาแจ้งวัฒนะ ที่บริการรับแปลเอกสารทั่วโลก ภาษานานาชาติ บริการแบบครบวงจร พร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (กงสุลแจ้งวัฒนะ) และบริการรับรองเอกสาร ณ สถานเอกอัครราชทูต (ทั่วโลก) ประจำประเทศไทย โดยที่ศูนย์แปลเอกสารของเรานั้นอยู่ห่างจากกงสุลแจ้งวัฒนะ เพียง 4 กม. เท่านั้น สะดวก รวดเร็ว บริการแบบมืออาชีพ

อีกหนึ่งบริการของเรา  บริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ จร้า ( ̄▼ ̄)  ต่อไปนี้ลูกค้าจะหมดปัญหาในการติดต่อขอรับรองเอกสาร ทั้งรถติด ไปถึงไม่มีที่จอดรถ ต้องรอคิวนานหลายขั้นตอน มีเอกสารที่ต้องแก้ หมดเวลาไปทั้งวันกับงานยื่นเอกสาร o(╥﹏╥)o หมดปัญหาด้วยบริการยื่นรับรองเอกสารของเราจร้า พร้อมรับแปลเอกสาร ในราคากันเอง อาทิเช่น แปลใบเกิด ทะบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง ฯลฯ งานแปลคุณภาพ ในราคาที่ไม่แพง

 

ผลงาน แปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสาร

ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ)

บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารราชการ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆทั่วโลก 

พร้อมประทับตรารับรองคำแปลภาษาถูกต้อง จากบริษัทแปลภาษาของเราทุกฉบับ 

 

 

ออฟฟิตสำนักงานใหญ่ ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ

 อยู่ห่างจากกงสุลแจ้งวัฒนะ เพียง 4 กม. เท่านั้น

ตั้งอยู่เลขที่  5/2578 ม.10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 02-001-1549 แฟกซ์ : 02-001-5283

มือถือ : 089-022-8238 , 081-495-2200

   

 

 

การใช้บริการยื่นคำร้องเพื่อขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

 ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรับรองเอกสาร จากด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ  พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้                    

- ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (ใช้เอกสารตัวจริง เช่น ใบสำคัญสมรส ทะเบียนบ้าน ฯลฯ)

- ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

จัดส่งเอกสารมาที่ ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ  108 ทรานสเลชั่น

5/2578 ม. 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

Visitors: 474,407