ประเภทของการแปลเอกสารและทักษะที่ควรมี

ประเภทของการแปลเอกสารและทักษะที่ควรมี

ทำความรู้จักลักษณะการแปลภาษา แปลเอกสาร

 ศูนย์แปลเอกสาร

 

          ในปัจจุบันโลกไร้พรมแดนเมื่อโลกเข้าสู่เทคโนโลยีมีการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราได้สามารถทำธุรกิจ เรียน ติดต่อกับคนต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย การติดต่อกับคนต่างประเทศอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในเรื่องการค้าการทำธุรกิจ ต้องมีการแปลภาษาต่างประเทศไปให้อีกฝ่ายเข้าใจ โดยเราต้องมีการจ้างนักแปลเอกสารมืออาชีพเฉพาะด้านในเรื่องที่เรากำลังทำการติดต่อกับประเทศปลายทาง เพื่อให้การติดต่อประสบความสำเร็จบรรลุผลที่เราต้องการทำให้มีบริการแปลภาษาในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายธุรกิจอาชีพดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าการแปลภาษามีประเภทไหนบ้าง 

ประเภทและลักษณะการแปลภาษา แปลเอกสาร 

 1. การแปลเอกสารทั่วไป
  เป็นการแปลข้อความที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ โดยไม่ต้องมีความเฉพาะทางในเรื่องที่แปล อาจจะมีศัพท์เทคนิคอยู่บ้าง แต่สามารถค้นคว้าหาความรู้ทางออนไลน์ได้โดยง่าย โดยนักแปลไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางสำหรับการแปลงานประเภทนี้ ก็สามารถจัดการงานแปลให้เรียบร้อยได้ เช่น การแปลเนื้อหาเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์/บริการที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค

 2. การแปลเอกสาร แปลภาษาทางเทคนิค
  นักแปลต้องมีความรู้เฉพาะทางในบางโดเมน จำกัดเฉพาะการแปลวิศวกรรม ไอทีและตำราอุตสาหกรรม ไม่นับรวมการแปลทางกฎหมาย การเงิน และทางการแพทย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะรวมอยู่ในคำจำกัดความที่กว้างขึ้น โดยการแปลทางเทคนิคต้องการความรู้ในสาขาที่เชี่ยวชาญ เช่น คู่มือ รายงานผู้เชี่ยวชาญ โบรชัวร์สินค้า เป็นต้น

 3. การแปลเอกสาร แปลภาษาทางวิทยาศาสตร์
  การแปลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องอัพเดทคำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ และมักเกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ทันสมัย นักแปลต้องมีความรู้ที่จำเป็นในสาขานั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจข้อความอย่างถ่องแท้ นั่นเป็นเหตุผลที่นักแปลทางวิทยาศาสตร์มักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่หันไปหาการแปล หรือนักแปลที่ผ่านการรับรองอย่างมืออาชีพซึ่งมีคุณสมบัติและ/หรือประสบการณ์ในโดเมนนั้นด้วย

  นักแปลทางวิทยาศาสตร์อาจจะต้องปรึกษากับผู้เขียนหรือผู้เชี่ยวชาญในโดเมนอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดและแปลอย่างเหมาะสม เช่น งานวิจัย บทความในวารสาร และผลการทดลอง

 4. การแปลเอกสาร แปลภาษาทางการแพทย์
  การแปลเอกสารด้านการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ การแปลเอกสารด้านการแพทย์เป็นคำศัพท์ที่กว้างมาก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลผู้ป่วยไปจนถึงเอกสารด้านกฎระเบียบ การตลาด และทางเทคนิค นักแปลจำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำศัพท์ทางการแพทย์ ตัวอย่างเอกสาร เช่น รายงานทางการแพทย์ คำแนะนำการรับประทานยา และเอกสารการทดลองทางคลินิก

 5. การแปลเอกสาร แปลภาษาทางการเงิน
  ในความหมายกว้าง ๆ ของการแปลเอกสารทางการธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน การเงินและรายงานทางการเงิน โดยนักแปลทางนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญและแปลคำศัพท์ทางการเงินได้ ตัวอย่างเอกสาร เช่น บัญชีบริษัท รายงานประจำปี หนังสือชี้ชวนกองทุนหรือผลิตภัณฑ์ รายงานการตรวจสอบ และเอกสาร IPO

 6. การแปลเอกสาร แปลภาษาทางเศรษฐกิจ
  บางครั้งใช้เป็นคำพ้องความหมายคล้ายคำว่าการแปลเอกสารทางการเงิน แต่เน้นไปทางการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ โดยนักแปลต้องมีความเชี่ยวชาญและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแปลประเภทนี้

 7. การแปลเอกสาร แปลภาษาทางกฎหมาย
  การแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย หรือข้อความทางกฎหมายต้องการนักแปลที่มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย โดยเข้าใจแนวคิดทางกฎหมายอย่างถ่องแท้ และเข้าใจความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมาย นักแปลเอกสารทางกฎหมายจึงจำเป็นต้องมีความรู้คำศัพท์ทางกฎหมายและสามารถแปลได้ถูกต้องตามหลักการกฎหมาย ตัวอย่างเช่น สัญญา รายงานทางกฎหมาย คำตัดสินของศาล ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ กฎหมาย

 8. การแปลเอกสาร แปลภาษาทางสิทธิบัตร
  นักแปลเอกสารทรัพย์สินทางปัญญาและเอกสารเกี่ยวกับสิทธิบัตรต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและประเด็นสำคัญของการแปลสิทธิบัตร และควรจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการแปลเอกสารสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดสิทธิบัตร เอกสารศิลปะก่อนหน้า ข้อโต้แย้ง ความคิดเห็น

 9. การแปลวรรณกรรม
  การแปลงานวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร เรียงความ กวี เป็นงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าแค่การถ่ายทอดความหมายทั้งหมดในรูปแบบที่เหมาะสม แต่ความท้าทายของนักแปล คือการทำซ้ำตัวละครด้วยความละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสิ่งที่ทำให้งานนั้นไม่เหมือนใคร โดยนักแปลวรรณกรรมต้องเป็นคนที่มีทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม จึงจะสามารถแปลวรรณกรรมออกมาได้อย่างมีอรรถรส

 10. การแปลเอกสาร แปลภาษาเชิงพาณิชย์
  เป็นการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโลกของธุรกิจ รวมถึงการแปลเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น กฎหมาย การเงิน และธุรกิจทั่วไปทุกประเภท
  นักแปลเอกสารเชิงพาณิชย์ต้องมีความคุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและความสามารถในการเขียนในด้านนี้ ตัวอย่างเช่น จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ รายงาน สื่อการตลาดและส่งเสริมการขาย ข้อเสนอการขาย

ดังนั้นการแปลเอกสารให้ถูกต้องและข้อมูลครบถ้วนตามต้นฉบับจึงเป็นสิ่งสำคัญ และต้องสื่อความหมายตรงตามที่เจ้าของงานต้องการ เพื่อให้การติดต่อบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ หากสนใจมืออาชีพในการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศมายาวนานกว่า 10 ปี ในราคาย่อมเยา ศูนย์แปลภาษา 108 ทรานสเลชั่น เราคือศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการในด้านการแปลภาษา แปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน รวมไปถึงมีบริการจัดหาล่ามนานาชาติ ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลภาษา และการแปลเอกสารสำคัญ ๆ มามากกว่า 10 ปี และมีการบริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์แปลภาษาจริง จบการศึกษามาเฉพาะด้าน รับรองคุณภาพเอกสารทุกฉบับ โดยผู้ที่มาใช้บริการแปลภาษากับเราจะได้รับมอบงานแปลเอกสารที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องครบถ้วน ในราคายุติธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างแน่นอน

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ศูนย์แปลเอกสาร และแปลภาษา 108 Translation
ให้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล บริการแปลเอกสารด่วน 

บริการแปลภาษา นานาชาติ จัดหาล่ามแปลภาษา นานาชาติ

โทรศัพท์ : 02-001-1549

แฟกซ์ : 02-001-5283

โทรศัพท์มือถือ : 063-271-7591

อีเมล : 108translations@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.108translation.com

LINE : @108Translations

 

Visitors: 533,746