เทคนิคการประเมินราคางานแปลเอกสาร

เทคนิคการประเมินราคางานแปลเอกสาร

สิ่งที่ควรคำนึงเมื่อประเมินราคางานแปลเอกสาร

แปลเอกสาร

      หลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกสงสัย เมื่อใช้บริการรับแปลเอกสารในนามบุคคลธรรมดาหรือองค์กร ว่าศูนย์แปลเอกสารประเมินราคางานแปลเอกสาร โดยดูจากอะไร

ปัจจัยที่บริษัทแปลเอกสารใช้ในการประเมินราคางานแปลดังนี้

 1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  ในกรณีที่คุณต้องจ้างนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ก็ต้องเลือกบริษัทรับแปลเอกสาร ที่มีนักแปลเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เพื่อที่งานแปลของคุณจะถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่คลาดเคลื่อนกับเอกสารต้นฉบับ จ่ายค่าแปลเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องจ้างแปลซ้ำที่บริษัทอื่น เช่น บางครั้งลูกค้าอาจจ้างแปลเอกสารทางกฏหมายหรือมีเกี่ยวข้องที่ต้องใช้กฏหมาย ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีทั้งความรู้ทั้งภาษาต่างประเทศและกฎหมาย ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารเฉพาะทางราคาสูงกว่าปกติ


 2. ข่าวประชาสัมพันธ์จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
  ปกติบริษัทที่ดำเนินงานในต่างประเทศมักจะมีการแปลลงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ บ่อยครั้งเป็นประจำ ดังนั้นบริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศหรือเปิดสาขาที่ต่างประเทศอาจมีการแปลข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศอื่น ๆ ที่มีการติดต่อหรือเกี่ยวข้องกัน โดยราคาของการแปลข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับจำนวนคำในข้อความเป็นหลัก คือภาษาต่างประเทศต้นฉบับกับภาษาต่างประเทศปลางทางก็มีผลกับราคาเหมือนกัน เช่น การแปลจากภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาจีนจะมีราคาแพงกว่าการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนที่รู้ภาษาฟินแลนด์น้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนที่รู้ภาษาอังกฤษ


 3. ความเร่งด่วนของการส่งงานแปล
  ความเร่งด่วนของการส่งงานโครงการการแปลก็ส่งผลต่อราคาด้วย หากจำเป็นต้องแปลอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษหรือต้องดำเนินการข้ามคืนหรือช่วงสุดสัปดาห์ อาจมีค่าธรรมเนียมในการแปลเอกสารด่วน อาจมีงานแปลบางประเภท เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีให้แปลแค่ 1 หรือ 2 หน้าเท่านั้น ทำให้สามารถแปลงานและจัดส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมงฃ


 4. จำนวนคำของเอกสารการแปล
  จำนวนคำเป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาของการแปลมากที่สุด โดยค่าจ้างการแปลขึ้นอยู่กับจำนวนคำ ปกติ 1 หน้ามีตัวอักษา 1,500 หรือ 1,560 ตัว โดยไม่มีช่องว่าง โดยไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น ข้อความภาษาอังกฤษมีคำมากกว่าข้อความภาษาฟินแลนด์ที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาต่อหน้าอาจชัดเจนกว่าการกำหนดราคาต่อคำ โดยราคาที่อิงตามจำนวนคำในภาษาต้นฉบับเป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างชัดเจน


 5. โครงการแปลขนาดใหญ่
  โครงการแปลขนาดใหญ่มักมีงานแปลจำนวนมากหลายหน้า ซึ่งต้องแปลคำเป็นจำนวนมาก แต่กำหนดการอาจล่าช้าและค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องแปลคู่มือการใช้งานจากต้นฉบับภาษาฟินแลนด์ 80 หน้า เป็น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีนกลาง และรัสเซีย


  โดยปกติแล้วการนับจำนวนคำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในกรณีนี้ ภาษามีผลอย่างชัดเจนต่อราคาต่อคำ ผู้ที่แปลจากภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาจีนกลางหรือภาษาญี่ปุ่นอาจหาได้ยาก ทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้คือการแปลภาษามาตรฐานไปก่อน หมายความว่าคู่มือนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นจะง่ายกว่าและราคาอาจถูกกว่าการแปลเป็นภาษาเป้าหมายอื่น ๆ โดยตรง

 6. การแปลทางกฎหมายและซอฟต์แวร์
  บางครั้งก็มีความจำเป็นที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยแปลเอกสาร ยิ่งถ้าเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ก็ต้องใช้นักแปลที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายด้วย ราคาของงานแปลก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคำและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในเชิงลึก เช่น ด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือซอฟต์แวร์ เป็นต้น


 7. ต้องใช้ล่ามในการแปลทางโทรศัพท์หรือแบบ Face-to-Face
  บางครั้งงานแปลอาจต้องมีการใช้ล่ามใช้โทรศัพท์หรือแบบ Face-to-Face ก็อาจส่งผลให้ราคางานแปลสูงเพิ่มขึ้น


 8. งานแปลเวอร์ชันใหม่จะราคาถูกลง
  การแปลเอกสารในเวอร์ชันใหม่ ที่ลูกค้าเคยจ้างแปลในเวอร์ชันก่อนหน้านี้มาแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไม่มาก บริษัทแปลบริษัทเดิมอาจคิดค่าแปลในราคาที่ไม่สูงมากนัก


 9. ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณงาน
  การกำหนดราคาต่อแผ่นสำหรับการแปลเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากมีตัวแปรจำนวนมาก เช่น จำนวนคำไม่เท่ากัน และต้องแปลงานหลายภาษาพร้อมกัน อย่างไรก็ตามจะส่งผลต่อราคาค่าแปล


  เวลาจ้างแปลเอกสารต่าง ๆ ควรคำนึงถึงเงื่อนไขข้างบนที่จะส่งผลต่อการประเมินราคาของงานแปล แต่อย่างไรการเลือกบริษัทแปลเอกสารที่ดี มีนักแปลเอกสารเฉพาะด้านทำงานอยู่ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงด้วย

      อยากจ้างแปลเอกสารหรือล่ามเป็นภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ต้องจ้างผู้มีประสบการณ์ ต้องที่ ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร 108 Translation ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีพต่าง ๆ คอยบริการงานแปลคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ศูนย์แปลเอกสาร และแปลภาษา 108 Translation
ให้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล บริการแปลเอกสารด่วน 

บริการแปลภาษา นานาชาติ จัดหาล่ามแปลภาษา นานาชาติ

โทรศัพท์ : 02-001-1549

แฟกซ์ : 02-001-5283

โทรศัพท์มือถือ : 063-271-7591

อีเมล : 108translations@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.108translation.com

LINE : @108Translations

 

Visitors: 533,751