เอกสารแปลรับรองเอกสารกงสุลจำเป็นในธุรกรรมประเภทไหน

เอกสารแปลรับรองเอกสารกงสุลจำเป็นในธุรกรรมประเภทไหนบ้าง

เอกสารที่ต้องทำการรับรองเอกสาร จากกงสุล

รับรองเอกสาร

      ในการเดินทางไปต่างประเทศ เราจำเป็นต้องเช็คเอกสารก่อนการเดินทางว่าต้องมีการแปลเอกสารและรับรองเอกสารก่อนนำไปใช้ในการเดินทางหรือติดต่องานในต่างประเทศ เรามาดูกันเลยว่าในการทำธุรกรรมประเภทใดที่ต้องมีการแปลเอกสารและขอการรับรองจากกงสุล

 1. การจดทะเบียนสมรส
  โดยผู้ขอรับรองเอกสารจากกงสุลจะสามารถนำไปจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้ หรือนำไปจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีแฟนเป็นคนต่างชาติ และต้องการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องมีการเตรียมเอกสารที่ผ่านการรองรับจากกงสุลเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสให้เรียบร้อยทั้งหมด จึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสในประเทศหรือต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์

 2. ขอวีซ่าแต่งงาน (ผู้ติดตาม)
  หลาย ๆ คนคงรู้กันมานานแล้วว่ามีวีซ่าแต่งงาน ที่ทำให้เราสามารถไปใช้ชีวิตกับคนรักต่างชาติที่ต่างประเทศได้เมื่อเราขอวีซ่าผ่าน ซึ่งวีซ่าแต่งงาน (ผู้ติดตาม) เป็นวีซ่าที่ทำให้เราสามารถเดินทางและไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย โดยเอกสารแปลที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ต้องผ่านการรับรองกงสุลก่อนนำไปยื่นวีซ่า

 3. ขอวีซ่าเพื่อการทำงาน
  ในการไปทำงานที่ต่างประเทศ ก็ต้องมีเวลาเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องร่างกายและจิตใจ และความรู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพด้วย นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ ต้องมีการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่าเพื่อการทำงาน เพื่อให้การยื่นวีซ่าผ่าน ทำให้เราไปทำงานที่ต่างประเทศได้ทันตามเวลาที่วางแผนไว้

 4. ขอวีซ่าเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ
  ในปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนที่มีการติดต่อกับต่างประเทศกว้างขวางมากขึ้น การไปเรียนต่อจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น นอกจากจะทำให้เก่งภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเปิดรับความรู้ วิทยาการใหม่ของประเทศที่ไปศึกษาต่อมาอีกด้วย ก่อนไปเรียนต่อก็ต้องมีการแปลเอกสารและรับรองเอกสารทางการเรียนที่กงสุลก่อนดำเนินการยื่นวีซ่าเพื่อเรียนต่อ

  เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในยื่นวีซ่าเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ
  • ใบปริญญาบัตร
  • ใบวุฒิการศึกษา
  • ใบประกาศนียบัตรต่าง ๆ

 5. ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
  สำหรับหลายคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว การเดินทาง พบสถานที่และผู้คนที่แปลกใหม่ ก็มีความจำเป็นต้องแปลเอกสารและรับรองเอกสารก่อนไปยื่นขอวีซ่า เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศ

  เอกสารสำหรับใช้ในการท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
  • รูปติดบัตร
  • เอกสารรับรองรายได้
  • เอกสารประกอบการเดินทาง

 6. ขอวีซ่าเพื่อการพำนักชั่วคราวที่ต่างประเทศ
  เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักชั่วคราวที่ต่างประเทศที่เขียนเป็นภาษาอื่นควรได้รับการแปลเป็นภาษาราชการของประเทศที่จะไป และงานแปลทั้งหมดต้องได้รับการรับรองเอกสารด้วย การแปลควรทำให้รูปลักษณ์ของเอกสารตรงกับต้นฉบับ รวมทั้งการวางตราประทับ และลายเซ็น

 7. นิติกรรมการกฎหมาย
  เอกสารนิติกรรมทางกฎหมาย เช่น เจรจาเรื่องคดีความ ยื่นคำฟ้องร้อง จัดการมรดก พินัยกรรม หรือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และต้องดำเนินการระหว่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสุลที่จะช่วยยืนยันได้ว่าเอกสารทั้งหมดเป็นของจริง ไม่ได้ปลอมแปลงใด ๆ


 8. ใช้ในการพิจารณาคดีหรือการพิจารณาคดีในศาล
  โดยปกติแล้วหลักฐานการพิจารณาคดีในภาษาอื่น และมีจำเป็นต้องส่งเอกสารไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานทางกฎหมายควรได้รับการรับรอง


 9. ใบแจ้งเกิด ใบแจ้งตาย
  บางหน่วยงานก็มักจะเรียกดูใบแจ้งเกิดหรือใบแจ้งตาย ซึ่งเอกสารทั้งสองอย่างนี้ควรจะได้รับการรับรองจากกงสุล อาจต้องมีการแปลภาษาให้เรียบร้อย และต้องผ่านรับรองทางกงสุลด้วย


ตามที่ทราบกันว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกงสุลก่อน หากต้องนำไปใช้ในต่างประเทศ โดยผู้เดินทางไปต่างประเทศควรจะทำการเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ


108Translation ศูนย์แปลเอกสารที่ให้บริการด้านแปลภาษาและให้บริการรับรองเอกสาร พร้อมจัดหาและส่งล่ามนานาชาติ มากกว่า 10 ปี พร้อมบริการด้วยนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและนักแปลชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ศูนย์แปลเอกสาร และแปลภาษา 108 Translation
ให้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล บริการแปลเอกสารด่วน 

บริการแปลภาษา นานาชาติ จัดหาล่ามแปลภาษา นานาชาติ

โทรศัพท์ : 02-001-1549

แฟกซ์ : 02-001-5283

โทรศัพท์มือถือ : 063-271-7591

อีเมล : 108translations@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.108translation.com

LINE : @108Translations

Visitors: 533,751