การประเมินคุณภาพของการแปลภาษา

การประเมินคุณภาพของการแปลภาษา

เทคนิคตรวจสอบคุณภาพของการแปลภาษา


หลายครั้งที่เราจำเป็นต้องจ้างนักแปลเอกสารผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความเชี่ยวชาญในภาษานั้น ๆ ที่จะสามารถแปลงานเอกสารของเราออกมาได้ถูกต้องและภาษาสละสลวย โดยงานแปลมักจะมีการประเมินคุณภาพของการแปล โดยมีหลายองค์ประกอบที่พิจารณาดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของความหมาย
  เนื่องจากยังไม่มีซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องจากงานแปลได้อย่าง 100% จึงต้องอาศัยขั้นตอนนี้จากผู้เชี่ยวชาญการแปลเอกสารเฉพาะด้านและในภาษาต่างประเทศที่กำลังแปลอยู่ ในงานแปลเอกสาร ผู้ตรวจสอบมักจะให้คะแนนของเนื้อหาตามการสมูลภาพในงานแปลเอกสาร (Translation Equivalence) การสร้างสมูลภาพเป็นแนวคิดสำคัญในการแปล ที่กล่าวถึงเนื้อหาการแปลที่ตรงกับความหมายของข้อความต้นฉบับ โดยบางครั้งงานแปลที่มีคะแนนการประเมินสูงอาจไม่ตรงกับความคาดหวังหรือความรู้สึกของผู้เขียน

  การประเมินความถูกต้องของการแปลเอกสาร จะมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการทำงานจากงานพิมพ์แบบเคียงข้างกัน โดยเปิดเผยและประเมินส่วนสั้น ๆ ของข้อความอย่างเป็นระบบ โดยคุณต้องเปรียบเทียบการแปลกับต้นฉบับแบบวลีต่อวลี หรือแบบประโยคต่อประโยคอย่างเป็นระบบ

  คุณควรทำงานบนเอกสาร เพราะสิ่งต่าง ๆ จะพลาดได้ง่ายขึ้นเมื่อทำงานบนหน้าจอ โดยขอแนะนำให้วางข้อความสองฉบับไว้ใกล้เคียงกัน แล้วปิดทับและเปิดส่วนที่ตรงกันในขณะที่คุณกำลังแก้ไข วิธีการนี้จะช่วยให้คุณจดจ่อกับข้อความที่คุณกำลังเปรียบเทียบ และลดการรบกวนจากสิ่งใกล้เคียงที่อาจเกิดขึ้น

  นักแปลจำเป็นต้องแปลข้อความสั้น ๆ ครั้งละไม่เกิน 7 ถึง 10 คำ สิ่งใดที่ยาวกว่านี้จะทำให้การเก็บข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำระยะสั้นทำได้ยาก ดังนั้นจึงมีโอกาสที่คุณจะพลาดความหมายที่แตกต่างออกไป โดยข้อความแต่ละส่วนจะมีความหมายที่ไม่ต่อเนื่องและสมบูรณ์ นั่นเป็นเพราะว่าความคิดที่สมบูรณ์จะเก็บไว้ในความทรงจำได้ง่ายกว่าความคิดที่ไม่สมบูรณ์ ในทางปฏิบัติเรามักใช้วลีมากกว่าระดับประโยค และการประเมินความถูกต้องของการแปลเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิสูง ด้วยเหตุผลนี้ถึงควรมุ่งเน้นที่ความหมายเพียงอย่างเดียว

 2. ตรวจสอบคุณภาพของภาษา
  โดยปกติแล้วนักแปลมืออาชีพส่วนใหญ่จะพบข้อผิดพลาดพื้นฐานค่อนข้างยาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริการส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ CAT (คอมพิวเตอร์ช่วยแปล) เป็นส่วนเสริมด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีนักแปลผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบการแปลเอกสารและทำการแก้ไขเมื่อพบคำหรือบริบทที่ไม่ถูกต้อง

  อย่างไรก็ตามการทดสอบภาษายังคงมีความจำเป็น เพราะการจับคู่ทางความหมายและความรู้สึกของข้อความต้นฉบับไม่เพียงพอ สมมติว่าคุณเขียนบทความบนบล็อกอย่างยอดเยี่ยมเป็นภาษาอังกฤษ และต้องการให้แปลเป็นภาษาสเปน โดยสำเนาที่แปลแล้ว เมื่ออ่านความหมายควรเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
  ด้วยเหตุนี้การประเมินคุณภาพงานแปลเอกสารสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ ผ่านเครื่องมือที่จะสามารถทำคะแนนระดับการอ่านและตั้งค่าสถานะภาษาได้ จากนั้นผู้ประเมินจะต้องตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแปลภาษาในงานอุตสาหกรรม

 3. ตรวจสอบทางเทคนิค
  การตรวจสอบไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญของการตรวจสอบการแปลเอกสาร เช่น ลูกน้ำใส่ผิดตำแหน่งเพียงจุดเดียวในการแปลก็แสดงถึงอารมณ์ขันในภาษาอังกฤษ

  ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสามารถจับข้อผิดพลาดทางเทคนิคส่วนใหญ่ได้
  แต่การตรวจสอบด้วยมนุษย์ก็จะทำให้งานแปลออกมาละเอียดยิ่งขึ้น แต่ผู้ตรวจสอบอาจต้องสื่อสารกับผู้แปลเอกสารต้นฉบับเพื่อทำความเข้าใจความหมายของข้อความบางตอน

  นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการจัดรูปแบบเลย์เอาต์ เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมและสม่ำเสมอ และอาจตรวจสอบว่าไม่มีการสะกดคำหรือไวยากรณ์ผิดพลาด โดยทั่วไปจะใช้ฟังก์ชันตรวจสอบการสะกดที่มีอยู่ในโปรแกรมส่วนใหญ่

 4. ตรวจสอบคุณภาพการแสดงออกในการแปล
  ปกติแล้วคุณภาพของการใช้ถ้อยคำของการแปลมีสามด้าน คือ ความเป็นธรรมชาติ ความกำกวม และรูปแบบการแปลเอกสาร โดยในขั้นตอนนี้ เราต้องการประเมินว่าการแปลต้องใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ ลื่นไหล เข้าใจง่าย และไม่มีข้อความที่คลุมเครือหรือเสี่ยงต่อการตีความผิด

 5. ตรวจสอบความสม่ำเสมอ
  การตรวจสอบความสม่ำเสมอหรือความสอดคล้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินคุณภาพการแปลเอกสาร ในโครงการขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจะทำงานแปลมากกว่าหนึ่งคน ในบางครั้งพวกเขาอาจแปลข้อความต้นฉบับเดียวกันในวิธีที่ต่างกัน โดยแต่ละเวอร์ชันต้องมีความถูกต้องในทางเทคนิคและทางภาษา แต่ความไม่ตรงกันอาจดูแปลกสำหรับผู้อ่าน เปรียบเสมือนผู้แต่งคนหนึ่งเริ่มเขียนนวนิยายเป็นชุด และอีกคนหนึ่งก็ดำเนินเรื่องต่อ


อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่ไม่สอดคล้องกันในกระบวนการประเมิน ผู้ประเมินควรคำนึงถึงปัญหาการแปลเหล่านี้ด้วย เครื่องมือแก้ไขอัตโนมัติสามารถเน้นให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนที่ชัดเจนที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามักจะสังเกตเห็นตัวอย่างอื่น ๆ ในการอ่านอย่างรวดเร็ว


วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการเปิดเผยความไม่สอดคล้องกันคือ การแปลย้อนหลัง ซึ่งการแปลประเภทนี้มักจะขยายความแตกต่างระหว่างรูปแบบการแปลผสมกับปัญหาที่ง่ายต่อการระบุในภาษาของคุณเอง การประเมินคุณภาพการแปลภาษามีหลายด้านตามที่ได้กล่าวไปตามข้างบน เพราะฉะนั้นการแปลจึงต้องทำโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในภาษานั้นและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องที่แปล ก็จะทำให้การประเมินคุณภาพออกมาในเกณฑ์ดีได้


108Translation ศูนย์แปลเอกสารดำเนินกิจการมามากกว่า 10 ปี รับแปลภาษานานาชาติด้วยนักแปลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและในภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษาไว้คอยบริการท่าน

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ศูนย์แปลเอกสาร และแปลภาษา 108 Translation
ให้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล บริการแปลเอกสารด่วน 

บริการแปลภาษา นานาชาติ จัดหาล่ามแปลภาษา นานาชาติ

โทรศัพท์ : 02-001-1549

แฟกซ์ : 02-001-5283

โทรศัพท์มือถือ : 063-271-7591

อีเมล : 108translations@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.108translation.com

LINE : @108Translations

Visitors: 531,905