ตัวอย่างผลงานแปลภาษา

ตัวอย่างผลงานแปลภาษา

108 Translation ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษา คุณภาพ บริการรวดเร็ว

ผลงานโฆษณา ศรีจันทร์ ทรานส์ลูเซนท์ พาวเดอร์ 

ที่จัดทำโดย บจก.แกะดำ และการทำงานร่วมกับ ศูนย์แปลภาษาบีบีเคทรานสเลชั่นฯ ของเราในด้านของภาษาค่ะ

 

   

เพิ่มเพื่อน        

 

ผลงานล่ามแปลภาษา การันตีนักแปลที่คุณภาพ

จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการประดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

  

ในการเข้าพบของ ฯพณฯ นางมาเนกา ซานเจย์ คานธี กับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ล่ามของศูนย์แปล เป็นผู้ชายใส่แว่น นั่งข้าง ฯพณฯ นางมาเนกา ซานเจย์ คานธี 
 ประสบการณ์ 10 ปี สื่อสารได้ 3 ภาษา ไทย จีน และภาษาอังกฤษ

ฯพณฯ นางมาเนกา ซานเจย์ คานธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสตรีและเด็กแห่งอินเดียเข้าพบพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นางสาวปรีติ ซูดาน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสตรีและเด็ก และเอกอัครราชทูตฮาร์ช วาร์ดัน ชริงลา ร่วมในการเข้าพบด้วย

 

ผลงานส่งล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น การันตีด้วยนักแปลที่คุณภาพ

จากผลงานที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการระดับประเทศ และบริษัทเอกชนชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง

  
 
 

 

ผลงาน แปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสาร

ณ สถานทูตฯ ทั่วโลก ประจำ ณ ประเทศไทย

บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารราชการ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆทั่วโลก 

พร้อมประทับตรารับรองคำแปลภาษาถูกต้อง จากบริษัทแปลภาษาของเราทุกฉบับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงาน แปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า
แปลเอกสาร ขอวีซ่าฝรั่งเศส แปลภาษาไทย-อังกฤษ
 

หลวงพ่อเดินทางมาใช้บริการแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประเทศฝรั่งเศส 

งานนี้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะค่ะ ทำบุญถวายเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปค่ะ 

 
  
 
 
 

ศูนย์แปลเอกสาร 108 ทรานสเลชั่น รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษานานาชาติ

 
รับแปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองกุงสุล
 

โดย บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด บริการเป็นที่กันเอง ด้วยทีมนักแปลคุณภาพ 

ราคาที่ยุติธรรม ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา ทุกภาษาทั่วโลก

ติดต่อ 02-001-1549  สายด่วน 24 ชม. โทร 089-022-8238 , 081-495-2200 

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translation@gmail.com

เพิ่มเพื่อน        

 

Visitors: 530,383