รับรองเอกสารโดยทนายความ โนตารีพับลิค Notary public

รับรองเอกสารโดยทนายความ โนตารีพับลิค Notary public

108 Translation ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษา บริการรับรองเอกสาร
รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อ รับรองคำแปล โดยทนายความ

โนตารี่พับลิค (Notary public)

ศูนย์แปลเอกสาร 108 ทรานสเลชั่น เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านการแปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ)
แปลเอกสาร แปลภาษาทุกภาษาทั่วโลก พร้อมบริการรับรองเอกสาร รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อ รับรองคำแปล โดยทนายความ
โนตารี่พับลิค (Notary public) ซึ่งบริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ ของเรายังบริการรับแปลภาษานานาชาติ
รับแปลเอกสารราชการ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆทั่วโลก
พร้อมประทับตรารับรองคำแปลภาษาถูกต้อง จากบริษัทแปลภาษาของเราทุกฉบับ


สามารถติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับการแปลภาษา และแปลเอกสารต่างๆ กับเราได้  24 ชั่วโมง..... ( บริการทุกวัน ) นะคะ ^^

เพิ่มเพื่อน        

Line Id: @108translations (ตอบกลับเร็วมาก)

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translations@gmail.com

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาการรับรองโนตารี่พับลิค (Notary public) Online 24 hrs.

 www.facebook.com/108Translation


บริการแปลเอกสารรับรองเอกสาร รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อ
รับรองคำแปล โดยทนายความ โนตารี่พับลิค (Notary public)

" แปลเร็ววววว รับรองโนตารี่พับลิคด่วน กับทีมงานมืออาชีพ ในราคาที่ไม่แพง"

 

 
            โนตารีพับลิค notary public      รับรองเอกสารโนตารีพับลิค
 
      รับรองเอกสารโนตารีพับลิค Notary public   รับรองเอกสาร Notary public

 

ออฟฟิตสำนักงานใหญ่ ศูนย์รับรองเอกสารเอกสาร โนตารี่พับลิค (Notary public)

อยู่ห่างจากกรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเพียง 10 นาที เท่านั้น

ตั้งอยู่เลขที่  5/2578 ม.10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 02-001-1549 แฟกซ์ : 02-001-5283

มือถือ : 089-022-8238 , 081-495-2200

 

บริการรับรองเอกสาร โดยทนายความโนตารีพับลิค Notary public

             การรับรองเอกสารโนตารีพับลิค Notary public เพื่อที่จะบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง หรือเพื่อใช้ในการต่างประเทศ รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำสาบาน รับรองคำให้การ รับรองคำเเปล รับรองสำเนาเอกสาร กรรมการนิติบุคคล บริษัทเอกชน ตลอดจนการรับรองเอกสารทางธุรกิจ และการลงทุนในต่างประเทศ

 1. รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
 2. รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ Affidavit of support /Sponser Notarization
 3. รับรองสำเนาเอกสาร Certified true copy
 4. รับรองสถานะการเงิน Statement Notarization
 5. รับรองคำแปล แปลเอกสาร Certified true translation
 6. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนSignature Notarization and Legalization
 7. รับรองข้อเท็จจริง Marine protest Notary Public
 8. รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
 9. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัดบริษัทจำกัดมหาชน(Signature Notarization and Legalization)
 10. รับรองคำสาบาน (Applicant Declaration) 
 11. รับรองคำให้การ Declaration Notary Public
 12. รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

บริการรับรองเอกสาร ประทับตรากรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

            รับรองเอกสารทนายความ   รับรองเอกสารทนายความ โนตารีพับลิค

 

 

การใช้บริการยื่นคำร้องเพื่อขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรับรองเอกสาร จากด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ  พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้                    

- ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (ใช้เอกสารตัวจริง เช่น ใบสำคัญสมรส ทะเบียนบ้าน ฯลฯ)

- ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

 

จัดส่งเอกสารมาที่  ศูนย์แปลภาษา ร้อยแปดทรานสเลชั่น

ลขที่ 5/2578 หมู่ที่ 10 ถนนสามัคคี 63 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 535,169